Balanceer software

Balanceer software voor seriematig dynamisch balanceren op hoge snelheid.

Deze applicatie bepaalt automatisch de juiste positie en het juiste gewicht van elke balanceer handeling.
De operator creëert in de applicatie een test en balanceerrapport wat direct digitaal ondertekend naar een klant verzonden kan worden.
Voor flexibele opstellingen kunnen meerdere harmonische vervormingen in kaart worden gebracht.
Labview measuring
balanceermachine

  Diverse projecten met database acces en object georiënteerde uitwisseling van data.

Microcontroller data acquisitie op locaties zonder bestaand data communicatie netwerk:

Een embedded applicatie geschreven in C++ voor het verzamelen van machine data via een CAN bus interface.
GPS positie, omgevingsvariabelen en acceleratiemetingen worden in dezelfde applicatie verzameld en asynchroon verzonden.
De data word via 4G SSL gecodeerd en gecomprimeerd naar een MySQL database verzonden met een PHP backend.
De PHP backend is is key protected en heeft prepared statements om SQL injecties tegen te gaan.
Op deze manier word een zeer veilige dataverbinding gerealiseerd die voldoet aan de ISO/IEC 27000 eisen en daarbij door compressie met laag dataverbruik voor lange tijd ononderbroken kan functioneren.
Om verschillende applicaties universeel te laten communiceren met de database is een uitgebreide API gemaakt met data uitwisseling in JSON formaat, ook hier word een API key toegepast en SSL codering geforceerd voor een veilige verbinding.

  HMI oplossingen.

Multitouch 10 inch HMI als upgrade voor verouderde dashboards op jachten voor pleziervaart.

Complete oplossing om een scheepsdashboard volledig te moderniseren die bestaat uit een sensor module en een 10 inch touchscreen.
De sensormodule kan aangesloten worden op de bestaande sensoren van het jacht, hierna kunnen de sensoren gekalibreerd worden doormiddel van een ingebouwde webinterface.
De webinterface is op te vragen via een QR code op de sensormodule zodat verbinden gebruiksvriendelijk is.
De sensormodule beschikt over een set presets voor de meest voorkomende sensoren voor niveau, temperatuur, druk, enz.
Communicatie tussen sensormodule en HMI is met het NMEA2000 protocol gerealiseerd zodat ook apparatuur van andere fabrikanten die beschikken over dit protocol met de HMI kunnen communiceren.
De HMI kan door de gebruiker volledig naar behoefte ingedeeld worden door een intuïtieve gebruikers interface.
Zo kan er naast de indeling ook gekozen worden voor een klassieke analoge uitstraling of juist voor een moderne digitale interface.
hmi

  R&D Oplossingen

Realtime meting van een probevlak op een as om rondheid te bewerken op een draaibank

Om grote roterende componenten in glijlagers te kunnen monitoren op onbalans, uitlijning en slijtage word er een probevlak op de as bewerkt die de rondheid van de as zo zuiver mogelijk volgt.
generator
Hiermee kan met behulp van probes de as verplaatsing in een lager gemeten worden.
De nabewerking van een probevlak vereist een zeer nauwkeurige meting met een realtime feedback naar de bewerker, zodat deze exact weet waar en hoeveel nabewerking toegepast moet worden.
Het ontwerp bestaat uit een oscillator met een zuivere sinus van 19400 hertz.
De amplitude heeft een effectieve waarde van 5V, dit gedeelte wordt gebruikt voor de voeding van de Mahr 1310 mechanische probe.
Deze frequentie/spanning mag niet fluctueren als de belasting groter wordt, daarom is er een spanningsreferentie ingebouwd.
Voor het meetgedeelte worden 2 differentiaal versterkers gebruikt, 1 op de voeding en 1 op de uitgang van de probe.
trillingsmeting
De 2 amplitudes daarvan worden door deze versterkers met elkaar vergleken, met als resultaat de verschilspanning van deze amplitudes.
Daarna wordt dit signaal gelijkgericht door een actief filter die de fase van de sinus 180 graden draait en over de bestaande sinus zet waarna de negatieve sinushelften weg gefilterd worden.
Dit resulteert in een bruikbare DC spanning die versterkt kan worden naar +/_ 15V.
Om verdere storing uit de te meten spanning te filteren is er een R/C low pass filter gebruikt.
Voor dit project is een calculatie, PCB, opstelling en een software applicatie ontwikkeld om de bewerker te voorzien van de juiste informatie tijdens het bewerkingsproces.
printplaat